strana2
strana3

ZAJIŠŤUJI TLUMOČENÍ

 • Doprovodné

  Tlumočník nejen tlumočí, ale je do jisté míry asistentem klienta, pomáhá mu orientovat se v cizím prostředí a vyřizovat různé záležitosti vyžadující znalost cizího jazyka.
  Nabízím doprovod na veletrzích, při obchodních cestách, obchodních jednáních apod.

 • Konsekutivní

  Tlumočník tlumočí ústní projev řečníka po částech. Řečník činí ve svém projevu přestávky, ve kterých tlumočník tlumočí to, co bylo právě řečeno.
  Nabízím konsekutivní tlumočení na konferencích, obchodních jednáních, schůzích apod.

 • Na území ČR a v Polsku

  Jsem aktivní řidička, přijedu za Vámi kamkoliv v České republice a v Polsku.

CENÍK A KALKULAČKA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO TLUMOČENÍ

  • Délka pracovního dne tlumočníka je 8 hodin včetně všech přestávek, přerušení a dopravy.
  • Při tlumočení v Praze se při pracovním nasazení do 4 pracovních hodin účtuje půldenní sazba. Při výjezdu z Prahy se vždy účtuje minimálně celodenní sazba. Ve výjimečných případech je možné dohodnout se na hodinové mzdě.
  • Tlumočník má právo započítat čas strávený na cestě mimo svou profesní adresu do pracovního nasazení. Úhrada případných cestovních náhrad (cestovné, stravné, ubytování, apod.) se řídí platnými předpisy ČR. Objednavatel umožní dostatečnou přestávku na nerušené stravování.
  • Odřekne-li objednavatel činnost tlumočníka na již dohodnutou akci, musí uhradit tlumočníkovi všechny prokazatelně vzniklé náklady a dále 50% dohodnuté ceny, odstoupí-li od smlouvy 3 dny před začátkem akce, a 100% dohodnuté ceny, odstoupí-li od smlouvy v den akce.
  • Tlumočník nemá právo odstoupit od smlouvy z jiných než zákonných důvodů. (potvrzení lékaře o nemoci, vis maior), po dohodě s objednavatelem za sebe může zajistit náhradu.
  • Výsledek činnosti tlumočníka je vyjádřen mluveným slovem, je určen výhradně k okamžitému poslechu a nevyplývá z něj pro tlumočníka právní odpovědnost. Záznam bez předchozího smluvního souhlasu tlumočníka je nepřípustný. Na případný záznam se vztahují autorská práva. Tlumočník musí považovat všechny informace vyslechnuté v neveřejném jednání za přísně důvěrné.
  • Objednavatel není oprávněn požadovat od tlumočníka jinou činnost nad rámec dohody, např. písemný překlad, zápis z jednání, průvodcovské, organizační služby, společenské akce, apod.
  • Objednavatel je povinen zajistit tlumočníkovi v dostatečném časovém předstihu písemné podklady pro předmět tlumočení, všechny psané texty, které čtou přednášející, a dobré pracovní podmínky pro výkon činnosti. Tlumočník má právo odmítnout pracovat v nepřijatelném prostředí a v nedůstojných podmínkách (prostředí zdraví škodlivé, rizikové, apod.)

© Copyright 2016 Ing. Joanna Svačinová