strana2
strana3

WYKONUJĘ TŁUMACZENIA

 • Asystenckie

  Tłumacz tłumaczy, ale równocześnie w pewnym stopniu staje się asystentem klienta, pomaga mu zorientować się w obcym środowisku i załatwić różne sprawy wymagające znajomości języka obcego.
  Oferuję asystę podczas targów, podróży handlowych, negocjacji handlowych itp.

 • Konsekutywne

  Tłumacz stopniowo tłumaczy wypowiedź prelegenta. Prelegent w swojej wypowiedzi robi przerwy, podczas których tłumacz odtwarza dany fragment wypowiedzi w języku docelowym.
  Oferuję tłumaczenie konsekutywne podczas konferencji, spotkań handlowych, zebrań itp.

 • Na terenie Czech i Polski

  Jestem aktywnym kierowcą, mogę dojechać w dowolne miejsce w Czechach i w Polsce.

Skocz do cennikaCENNIK i KALKULATOR

Warunki ogólne dotyczące tłumaczeń ustnych:

  • Długość dnia roboczego tłumacza włącznie z wszystkimi przerwami i dojazdem wynosi 8 godzin. W przypadku tłumaczenia w Pradze poniżej 4 godzin roboczych jest naliczana opłata minimalnie za 4 godziny. W przypadku wyjazdu z Pragi zawsze naliczana jest opłata za całodzienne tłumaczenie. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość naliczenia opłaty wg. stawki za godzinę.

  Tłumacz ma prawo wliczyć czas przeznaczony na dojazd (ze swojej siedziby na miejsce przeznaczenia) do całkowitego czasu pracy. Przy tłumaczeniach wyjazdowych koszty dojazdu i powrotu tłumacza, koszty wyżywienia oraz koszty zakwaterowania ponosi Zleceniodawca. Tłumacz ma prawo do odpowiedniej przerwy na posiłek.

  • Jeżeli Zleceniodawca anuluje już zamówione usługi tłumacza, powinien pokryć wszelkie udokumentowane koszty, które poniósł tłumacz w związku z powyższym zamówieniem, oraz zapłacić 50 % uzgodnionej ceny, jeżeli anulował zlecenie 3 dni przed ustalonym terminem wykonania usługi lub 100 % ceny, jeżeli anulował zlecenie w dniu wykonania usługi. Tłumacz nie ma prawa odmówić wykonania usługi według zawartej umowy z powodów innych, niż przewidzianych w ustawie (potwierdzenie od lekarza o chorobie, przyczyny niezależne), po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą może zapewnić zastępstwo za swoją osobę.

  Wynik działalności tłumacza to słowo mówione, przeznaczone do wysłuchania na bieżąco, tłumacz nie ponosi odpowiedzialności prawnej z tytułu przekazywanych informacji. Nagrywanie lub inny sposób zapisu bez uprzedniej zgody tłumacza jest niedopuszczalne. Ewentualny zapis w jakiejkolwiek formie podlega prawom autorskim. Tłumacz musi traktować jako poufne wszystkie informacje usłyszane w trakcie tłumaczenia.

  Zleceniodawca nie może wymagać od tłumacza usługi nie objętej umową, np. tłumaczenia pisemnego, notatek z przebiegu tłumaczenia, usług przewodnika, organizacyjnych itp.

  Zleceniodawca powinien odpowiednio wcześniej zapewnić dostarczenie tłumaczowi pisemnych materiałów dotyczących przedmiotu tłumaczenia, np. wszystkich napisanych tekstów, które odczytują prelegenci. Tłumacz ma prawo do odmówienia wykonania usługi w nieodpowiednich warunkach (środowisko szkodliwe dla zdrowia itp.).

© Copyright 2016 Ing. Joanna Svačinová