ZAJIŠŤUJI PŘEKLADY

 • Obecné

  Cokoliv, co potřebujete přeložit: dopisy, inzeráty, články z tisku, poptávky, jídelní lístky apod.

 • Odborné

  Texty z různých oborů, vyžadující znalost odborné terminologie. Specializuji se zejména na chemii a potravinářský průmysl.

 • Technické

  Manuály, příručky, návody, pokyny k obsluze, produktové listy, katalogy, bezpečnostní listy, technická a provozní dokumentace.

 • Obchodní korespondence

  Překlad obchodní korespondence klade velký důraz na správnou terminologii a stylistiku.

 • Právní

  Smlouvy, plné moci a prohlášení, výpisy z rejstříků, obchodní podmínky, bez soudního ověření.

   

 • Internetové stránky

  Překládám internetové stránky, je-li to potřeba, pracuji v CMS systémech.

   

 • Reklamní texty, prospekty a propagační materiály

  Reklamní texty si žádají zcela jiný přístup, než odborné a technické. Nabízím Vám své zkušenosti s překlady pro reklamní agenturu.

   

 • Literární

  Překlady knih, časopisů, publikací.

 • Ostatní překlady

  Nenašli jste zde to, co hledáte? Zavolejte mi nebo zašlete dotaz. Odpovím Vám obratem.

   

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PŘEKLAD

  • Základní sazby jsou uvedeny za jedno slovo původního textu. Pro srovnání uvádím, že
  • 250 slov odpovídá jedno normostraně (NS). Normostranou se rozumí 1800 znaků včetně mezer mezi slovy (tj. 30 řádků po 60 úhozech).
  • Běžný časový limit pro vypracování překladu je 6 normostran (1500 slov) cílového textu za 1 pracovní den. Den převzetí a odevzdání se nepovažují za pracovní dny.
  • Pokud zakázka spěchá, je možné se dohodnout na expresním termínu – max. 12 normostran za 24 hodin.
  • Výchozí text musí být dobře čitelný, gramaticky správný, s jasnými jazykovými formulacemi.
  • Objednavatel sdělí účel překladu (zamýšlené použití přeloženého textu). Jinak bude překlad realizován jako text pro informaci. Není-li dohodnuto jinak, považuje se za vyhovující, bude-li překlad dodán v čistopisu psaném na počítači po jedné straně papíru s náležitými okraji a očíslovanými stranami (v podobě, která vyhovuje požadavkům kladeným na předlohy pro reprodukci a tisk).
  • Slevy se mohou poskytnout na rozsáhlejší práce a při dlouhodobé spolupráci.

Zrádná slova

V češtině a v polštině existuje mnoho slov, které se vyslovují stejně nebo velmi podobně, ale mají velmi odlišný význam, například:

chyba (snad) x chyba (błąd)
kwiecień (duben) x květen (maj)
groch (hrách) x hroch (hipopotam)
czerstwy (starý) x čerstvý (świeży)
płyn (tekutina) x plyn (gaz)
pokład (paluba) x poklad (skarb)
sklep (obchod) x sklep (piwnica)
statek (loď) x statek (gospodarstwo)
teczka (aktovka) x tečka (kropka)
zachód (západ) x záchod (ustęp)
zapach (vůně) x zápach (smród)
zboże (obilí) x zboží (towar)

CENÍK A KALKULAČKA

© Copyright 2016 Ing. Joanna Svačinová