strana

WYKONUJĘ TŁUMACZENIA

 • Ogólne

  Cokolwiek, co trzeba przetłumaczyć: listy, ogłoszenia, artykuły prasowe, zapytania ofertowe, karty dań itp.

 • Specjalistyczne

  Teksty z różnych dziedzin wymagające znajomości słownictwa fachowego. Specjalizuję się głównie w przekładach z zakresu chemii i przemysłu spożywczego.

 • Techniczne

  Podręczniki użytkownika, instrukcje obsługi, karty produktów, katalogi, karty charakterystyki, dokumentacja techniczno – ruchowa.

 • Korespondencja handlowa

  W przypadku korespondencji handlowej zwracam szczególną uwagę na stosowanie prawidłowej terminologii i opracowanie tesktu pod względem stylistycznym.

 • Prawnicze

  Umowy, pełnomocnictwa i oświadczenia, wyciągi z rejestrów warunki handlowe, bez poświadczenia przekładu.

   

 • Strony internetowe

  Wykonuję tłumaczenia stron internetowych a w przypadku potrzeby pracuję w systemach CMS.

 • Teksty reklamowe, prospekty i materiały promocyjne

  Teksty reklamowe wymagają odmiennego podejścia, niż teksty specjalistyczne i techniczne. Mam doświadczenie w zakresie tłumaczenia tekstów dla agencji reklamowej.

 • Literackie

  Przekłady książek, czasopism, publikacji.

 • Pozostałe tłumaczenia

  W sprawie tłumaczeń innych, niż zostały tutaj wymienione, proszę się ze mną skontaktować e-.mailem lub telefonicznie.

   

Warunki ogólne dotyczące tłumaczeń pisemnych:

  • Taryfa podstawowa dotyczy jednego słowa w języku źródłowym. Dla porównania podaję, że 250 słów to odpowiednik jednej strony obliczeniowej (SO). Pojęcie strona obliczeniowa oznacza 1800 znaków (tj. 30 rządków x 60 znaków.
  • Ogólnie przyjęty limit czasowy do wykonania tłumaczenia to 6 SO (1500 słów) w ciągu jednego dnia roboczego. Dzień przyjęcia i dzień przekazania tłumaczenia nie są traktowane jako dni robocze.
  • W przypadku zamówień pilnych istnieje możliwość wykonania tłumaczenia w terminie ekspresowym – maksymalnie 12 stron obliczeniowych w ciągu 24 godzin.
  • Tekst do tłumaczenia powinien być dobrze czytelny, sformułowany zrozumiale, nie powinien zawierać błędów gramatycznych. W przypadku tekstów, które nie spełniają tego warunku, tłumacz może odmówić przyjęcia zlecenia.
  • Zleceniodawca poinformuje tłumacza o przeznaczeniu tłumaczonego tekstu (w jaki sposób tekst zostanie wykorzystany). W przypadku braku takich informacji tekst zostanie przetłumaczony jako informacyjny. Jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej, uważa się za odpowiednie tłumaczenie tekstu dostarczone w formie wydruku z komputera, na standardowym papierze z wydrukiem z jednej strony, z należycie zachowanymi marginesami i ponumerowanymi stronami.

  Rabaty cenowe są możliwe w przypadku większych zamówień, długotrwałej współpracy.

Zdradliwe słowa

W języku czeskim i języku polskim istnieje wiele słów, które wysławia się identycznie lub bardzo podobnie, ale mają one bardzo odmienne znaczenie, na przykład:

chyba (snad) x chyba (błąd)
kwiecień (duben) x květen (maj)
groch (hrách) x hroch (hipopotam)
czerstwy (starý) x čerstvý (świeży)
płyn (tekutina) x plyn (gaz)
pokład (paluba) x poklad (skarb)
sklep (obchod) x sklep (piwnica)
statek (loď) x statek (gospodarstwo)
teczka (aktovka) x tečka (kropka)
zachód (západ) x záchod (ustęp)
zapach (vůně) x zápach (smród)
zboże (obilí) x zboží (towar)

CENNIK i KALKULATOR

© Copyright 2016 Ing. Joanna Svačinová