vyrez_kniha2

CENNIK TŁUMACZEŃ PISEMNYCH

poniżej 2 500 słów 1,1 CZK / slowo
2 501 - 10 000 słów 1,05 CZK / slowo
10 001 - 25 000 słów 1,00 CZK / slowo
nad 25 000 słów 0,95 CZK / slowo

Dopłata za tłumaczenie ekspresowe (do 24 h): + 50 % ceny

Ceny naliczane są za słowo oryginalnego dokumentu, co oznacza, że ostateczna cena tłumaczenia jest znana z góry. Ilość słów można obliczyć np. w Wordzie. Jeżeli nie ma możliwości obliczenia ilości słów oryginału (np. dokument w formacie jpg), to cena zostanie obliczona na podstawie ilości słów przetłumaczonego dokumentu.

  KALKULATOR TŁUMACZEŃ

  0.00CZK

  Cena tłumaczenia jest orientacyjna.

  CENNIK TŁUMACZEŃ USTNYCH

  w Pradze 3 000 CZK / 4 godziny
  5 000 CZK / 8 godzin
  poza Pragą dojazd własnym samochodem na miejsce przeznaczenia 6,- CZK / km
  poza terenem Czech 4 000,- CZK / 4 godziny 7 000,- CZK / 8 godzin
  knihy4

  WARUNKI HANDLOWE

  Przyjęcie i przekazanie zlecenia:

  • e-mailem (txt, rtf, odt, doc, docx, jpg, gif, pdf, tif, xls, xlsx, html, inne formaty do uzgodnienia)
  • pocztą
  • osobiście

  Opracowanie:

  • opracowanie graficzne zgodnie z oryginałem, włącznie z wykresami, tabelami i rysunkami skanowanie i umieszczenie zdjęć, rysunków i schematów w dokumencie
  • terminy wykonania są uzależnione od wielkości i typu zlecenia

  Płatność:

  • faktura z terminem płatności 7 dni
  • gotówką
  • inne sposoby do uzgodnienia

  w przypadku zleceń przekraczających 2500 słów (10 stron obliczeniowych) zazwyczaj wymagam od nowych klientów uiszczenia 30 % zaliczki

  © Copyright 2016 Ing. Joanna Svačinová